Per 1 januari 2016 hebben wij de praktijk neergelegd.

Voor vragen met betrekking tot door ons kantoor behandelde adoptiezaken kunt u een bericht sturen naar info@koomenfrankenadvocaten.nl, voor nieuwe adoptieverzoeken kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Appelman via 072 512 3229 of info@appelman.nl.

Zie ook https://appelman.nl/situaties/adoptie/. voor meer informatie.
BUITENLANDSE ADOPTIES   Heeft u een advocaat nodig? Helaas worden nog steeds niet alle buitenlandse adoptie-uitspraken door de Nederlandse overheid erkend : vaak is alsnog een Nederlandse procedure nodig, hetzij tot erkenning (en omzetting) van de buitenlandse adoptieuitspraak (voor adopties uitgesproken ná 1 januari 2004) hetzij voor een afzonderlijke adoptie naar Nederlands recht. Een procedure tot erkenning (en omzetting) van de buitenlandse adoptie kan dadelijk na aankomst van het kind aanhangig worden gemaakt; in de andere gevallen dient het kind eerst één jaar verzorgd te worden. En het Haags adoptieverdrag dan? Het Haags Adoptieverdrag bracht hier voor een aantal adoptielanden geen verandering in. Kort samengevat heeft dit verdrag tot gevolg dat de zogeheten verdragsadopties, uitgesproken ná 1 oktober 1998, in Nederland volledig worden erkend. Nog niet alle zendende-adoptielanden doen echter mee: Filipijnen, Haïti, Korea, Suriname, Taiwan, Thailand, en de meeste Afrikaanse landen, zoals Congo, Ethiopië, Kenia, Lesotho, Nigeria en Uganda doen (nog) niet mee of zijn daar in de praktijk nog steeds niet (helemaal) klaar voor. Maar met een verdragsadoptie is alles wel in één keer geregeld? Helaas ook lang niet altijd: vaak blijven kwesties als de vaststelling van de (juiste) geboortegegevens en/of een wens tot wijziging van de voornaam liggen en zullen die alsnog in Nederland via een procedure geregeld moeten worden.  DE LAATSTE STAP VAN UW ADOPTIEPROCEDURE  Vragen? Neemt u gerust, geheel vrijblijvend, contact met ons op.