Per 1 januari 2016 hebben wij de praktijk neergelegd.

Voor vragen met betrekking tot door ons kantoor behandelde adoptiezaken kunt u een bericht sturen naar info@koomenfrankenadvocaten.nl, voor nieuwe adoptieverzoeken kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Appelman via 072 512 3229 of info@appelman.nl.

Zie ook https://appelman.nl/situaties/adoptie/. voor meer informatie.
ANDERE ADOPTIES OOK VOOR ALLE ANDERE ADOPTIE-PROCEDURES Weliswaar wordt bij adoptie vrijwel dadelijk altijd gedacht aan de adoptie van buitenlandse pleegkinderen, maar niettemin kunt u bij ons ook terecht voor alle denkbare andere adoptie-procedures. Daarbij kunt u bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, denken aan de procedure in het geval van domicilie in het buitenland (ex-pats) , duo-moeder-adoptie, adoptie van Nederlandse pleegkinderen, adoptie van minderjarige asielzoekende kinderen (AMA’s) en stiefouderadoptie.  Vragen? Neemt u gerust, geheel vrijblijvend, contact met ons op.