Per 1 januari 2016 hebben wij de praktijk neergelegd.

Voor vragen met betrekking tot door ons kantoor behandelde adoptiezaken kunt u een bericht sturen naar info@koomenfrankenadvocaten.nl, voor nieuwe adoptieverzoeken kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Appelman via 072 512 3229 of info@appelman.nl.

Zie ook https://appelman.nl/situaties/adoptie/. voor meer informatie.
GEBOORTEGEGEVENS VASTSTELLING VAN GEBOORTEGEGEVENS  Vragen? Neemt u gerust, geheel vrijblijvend, contact met ons op. In het kader van de “gewone” adoptieprocedure naar Nederlands recht nemen wij de vaststelling van de geboortegegevens (geboortedatum , geboorteplaats en eventueel ook de afstamming) gelijk mee, opdat de burgelijke stand bij de inschrijving van de adoptie ook een volledige geboorteakte kan opmaken. Bij ons hoeft u daar dus verder niet maar om te kijken en er zijn ook geen extra kosten aan verbonden. Toch zijn er situaties waarin het nodig is om alsnog een procedure tot vaststelling van de geboorte- gegevens aanhangig te maken. Daarbij zijn drie situaties te onderscheiden: 1. In het kader van de adoptie-procedure werd verzuimd om vaststelling van de (juiste) geboortegegevens     te vragen. (voor de goede orde: dat komt bij óns niet voor!) 2. Er is sprake van een Verdragsadoptie, waarbij, al dan niet opzettelijk (in verband met de matching!)     is uitgegaan van onjuiste geboortegegevens. 3. Bij het opgroeien van het kind blijkt dat de geboortegegevens niet juist kunnen zijn, bijvoorbeeld     omdat het kind jonger of ouder is dan uit de stukken bleek. Het niet kunnen beschikken over een juiste geboorteakte kan door een kind niet alleen als stigmatiserend worden ervaren, maar kan ook op termijn leiden tot allerlei praktische problemen, zoals school. Niet zelden is er sprake van een lijdensdruk op het kind, bijvoorbeeld omdat het op de teentjes moet lopen om mee te kunnen komen met de vermeende leeftijdsgenootjes of juist omdat het zich daar al te groot voor voelt. Een procedure achteraf tot verbetering van de geboortegegevens is echter niet eenvoudig: een eenmaal opgemaakte en ingeschreven akte laat zich niet meer zonder slag of stoot wijzigen. Voor het verbeteren van met name de geboortedatum moet de rechter acht slaan op alle bewijzen en/of aanwijzingen die ten aanzien van de juiste geboortedatum voorhanden zijn. Dat kunnen natuurlijk later boven water gekomen stukken zijn, maar veelal zal de rechter zich moeten baseren op de resultaten van een multi-disciplinair onderzoek, waarbij ook een psychologische rapportage ten aanzien van de lijdensdruk van het kind een belangrijke rol speelt.