Per 1 januari 2016 hebben wij de praktijk neergelegd.

Voor vragen met betrekking tot door ons kantoor behandelde adoptiezaken kunt u een bericht sturen naar info@koomenfrankenadvocaten.nl, voor nieuwe adoptieverzoeken kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Appelman via 072 512 3229 of info@appelman.nl.

Zie ook https://appelman.nl/situaties/adoptie/. voor meer informatie.
PROCEDURE ONZE WERKWIJZE Door dadelijk na de opname van uw kind in uw gezin contact met ons op te nemen wordt het belang van uw kind het beste gediend. Immers wordt pas door de adoptie naar Nederlands recht de juridische status van uw kind als uw wettig kind én als Nederlandse staatsburger verzekerd * U hoeft ons kantoor echter niet te bezoeken; u vraagt bij ons uw informatiepakketje aan. Dit pakketje bevat naast algemene informatie een vragenlijst en een specifieke opgave van de voor adoptie van uw kind benodigde stukken. Aan de hand van de beantwoorde vragenlijst en de stukken die u ons toezendt maken wij een verzoekschrift op. Na uw goedkeuring wordt dat verzoekschrift zo spoedig mogelijk ingediend bij de rechtbank. Op het verdere tijdsverloop hebben wij helaas echter weinig invloed ; bij de ene rechtbank duurt het een paar weken eer het adoptieverzoek wordt behandeld, bij de andere rechtbank kan het soms wel tien maanden duren. Adoptiezaken worden behandeld door kinderrechters en die geven aan “échte” kinderzaken prioriteit. Alleen in noodsituaties kunnen wij een beroep doen op de welwillendheid van de betrokken rechtbank om de zaak te bespoedigen. U krijgt uiteraard wel van ons een indicatie omtrent de verwachte duur en ook verder wordt u stapsgewijs geïnformeerd. * Door het griffierecht periodiek te blijven verhogen wordt wachten met het aanhangig maken van de procedure door de overheid afgestraft  Vragen? Neemt u gerust, geheel vrijblijvend, contact met advocatenkantoor Koomen & Franken op.