Per 1 januari 2016 hebben wij de praktijk neergelegd.

Voor vragen met betrekking tot door ons kantoor behandelde adoptiezaken kunt u een bericht sturen naar info@koomenfrankenadvocaten.nl, voor nieuwe adoptieverzoeken kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Appelman via 072 512 3229 of info@appelman.nl.

Zie ook https://appelman.nl/situaties/adoptie/. voor meer informatie.
VOORNAAMSWIJZIGING VOORNAAMSWIJZIGING Ook in het kader van de “gewone” adoptieprocedure naar Nederlands recht nemen wij de eventuele aanvulling, wijziging dan wel de verbetering van de voornaam van het kind in één keer mee, evenals de keuze voor de toekomstige familienaam. Ook daar heeft u bij ons geen omkijken meer naar en al evenmin zijn daar bijkomende kosten aan verbonden. Toch zijn er ook hier situaties waarin het nodig kan zijn om alsnog een procedure tot wijziging van de voornaam aanhangig te maken. Daarbij zijn twee situaties onderscheiden: 1. In het kader van de Verdragsadoptie kon in het land van herkomst de voornaam niet gewijzigd worden     of werd daar niet tijdig aan gedacht 2. Bij verlangen naar verbetering, wijziging en/of aanvulling van de voornaam bij de ouders of bij het     kind zelf, komt pas later op. Net als de juiste geboorte-gegevens is ook de naam heel belangrijk voor het identiteitsgevoel van het kind. Wij zijn echter de eersten om te zeggen dat de kosten van een afzonderlijk aanhangig te maken procedure tot wijziging van een voornaam niet altijd opwegen tegen het belang: tenslotte blijft het altijd mogelijk om in het dagelijks leven gebruik te maken van een -informele- roepnaam.  Vragen? Neemt u gerust, geheel vrijblijvend, contact met ons op.